Kurz vysokozdvižný vozík (VZV)

Základním předpokladem k řízení vysokozdvižných manipulačních vozíku je absolvovat kurz na vysokozdvižný vozík. K řízení vysokozdvižných vozíků je nutný řidičský průkaz který rozdělujeme na dvě třídy a několik skupin podle typu vozíku.

Kurz vysokozdvižného vozíku mohou u naší firmy absolvovat jak jednotlivci tak firmy. Kurzy probíhají jak u nás na učebně tak kurz můžete podstoupit ve Vaši firmě. Kurz školení vysokozdvižných vozíků vedou u naši firmy certifikovaní lektoři s vice než 13-letou praxí. Samozřejmostí při absolvování kurzu VZV jsou naše cvičiště kde účastníci kurzu podstoupí praktické zaučení na manipulačních vozících. Účastníci kurzu na vysokozdvižný vozík po úspěšném ukončení obdrží řidičský průkaz VZV .

Kurz vysokozdvižného vozíku se rozděluje na několik typů:

  1. Vysokozdvižný vozík kurz základní školení (účastník nevlastní řidičský průkaz VZV)
  2. Vysokozdvižný vozík kurz opakované školení (každoroční školení vysokozdvižného vozíku v případě zaměstnání odpovídá za pravidelné školení VZV zaměstnavatel)
  3. Vysokozdvižný vozík kurz rozšiřující školení (možné rozšíření průkazu VZV na vice skupin např. rozšíření ze skupin do 5t na skupiny nad 5t)
  4. Vysokozdvižný vozík kurz výměna řidičského průkazu VZV (výměna řidičského průkazu vysokozdvižných vozíku ze starých knížek k novým zalitým europrůkazům viz box)

Kurz na vysokozdvižný vozík muže absolvovat osoba starší 18 let a zdravotně způsobilá.

Ke kurzu řidiče vysokozdvižného vozíku je třeba doložit:

  • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k práci jako řidič vysokozdvižného vozíku
  • Vyplněnou přihlášku
  • 1x průkazová fotografie standartních rozměrů

Rozdělení skupin vysokozdvižných vozíků:

Třída I. – Elektrické vozíky
Třída II. – Vozíky se spalovacím motorem

Rozdělení skupin:

A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
B – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D – Vysokozdvižné ručně vedené
E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun
G – Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
Z – Zvláštní vozíky

Právní úprava u VZV:

Školení a kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků zahrnují především tyto předpisy: § 262/2006
§ 309/2006, N. V. 168/2002, § 361/2000, § 361/2007, EN 3691+Amd1, ČSN 268805 a
nově § 365/2011

Závěrem:

Vysokozdvižný vozík kurz a jeho absolvování je jednou z nejdůležitější činností v prevenci rizik a Bozp v oboru doprava a logistika. Účastí na kurzu vysokozdvižných vozíku předcházíme nejen sankcím ze strany OIP (oblastní inspektorát práce) tak nákladům spojených s hrazením léčebných nákladů, trvalých následků a ztráty na výdělku u zaměstnanců. Absolvování kurzu vysokozdvižných vozíků zohledňují i pojišťovny při pojistném plnění.