Nyní možnost online školení

V důsledku digitalizace a dalších procesů k optimalizaci času,nákladu a efektivity naše firma nabízí možnosti online školeni pro vybrané typy školení, kde nám to umožňuje zákonný postup tj.vzv,BOZP+PO,referentů vozidel,vazači,plošinové průkazy atd..

Informujte se u nás o možnosti online školení, kdy lze zákonné školení provést elektronicky tzv. online školení, kompletně školení v jazycích CZ,ENG,GER,UA a RU máme ve firmě rodilé mluvčí.
Veškeré materiály máme zpracovány v digitální podobě a lze je klientovi ihned zaslat včt. elektronických testů,osnovy školení-učení,prezenční listiny apod..Veškerou agendu Vám povedeme včt. termínů dalších školení.

Děkujeme, Školící centrum Adam