Údržba vysokozdvižného vozíku

Řidiči vzv (ještěrek) mají povinnost dodržovat základní údržbu vysokozdvižneho vozíku a to především kontrolou provozních kapalin, vizuální kontrola vzv, kontrola stk apod.

Jízda 1 Jízda 2
Jízda 3 Jízda 4

Mám zájem o vaše služby