Praktická jízda s ještěrkou vzv

Při praktické jízdě se klient seznámí se všemi funkcemi manipulačního vozíku a především se zakázanými manipulacemi s motorovým vysokozdvižným vozíkem.

Jízda 1 Jízda 2
Jízda 3 Jízda 4

Mám zájem o vaše služby