Prodloužení průkazu řidiče vzv opakované

Průkaz se prodlužuje prolisovaním čísla certifikace na zadní stranu řp. vzv a to k danému měsící a roku kdy projde řidič školením vzv. Neprodlužuje se žádným připojováním papírových častí k průkazu ani ručním vpisováním do průkazu!

Jízda 1 Jízda 2
Jízda 3 Jízda 4

Mám zájem o vaše služby