Údržba vysokozdvižného vozíku

Řidiči vzv (ještěrek) mají povinnost dodržovat základní údržbu vysokozdvižneho vozíku a to především kontrolou provozních kapalin, vizuální kontrola vzv, kontrola stk apod.

Mám zájem o vaše služby